Zwaluw Den Braven 200641 PU-Constructiontix Super Constructielijm - Transparant - 310ml

placeholder-product-media-alt-text-not-set
adviesprijs
13,00
8,99

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Maak kennis met Zwaluw PU-Constructiontix Super, de supersnelle heldere polyurethaanlijm die de norm zet voor snelle en duurzame verbindingen. Deze transparante lijm met een pasteuze (thixotrope) structuur is ideaal voor verticaal werk, en zijn reactie met vocht uit de ondergrond en omgeving zorgt voor een razendsnelle uitharding, waardoor een sterke, duurzame en watervaste verbinding ontstaat.

   De voordelen van deze lijm zijn indrukwekkend. Het hardt snel uit, heeft een vullend vermogen dankzij zijn licht opschuimend karakter en is waterbestendig (D4). Zwaluw PU-Constructiontix Super is geschikt voor het verlijmen van diverse materialen zoals hout, metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal, waaronder PU-schuim, PS-schuim, steenwol en glaswol. Ook is het ideaal voor exterieur vingerlassen.

   Met een houdbaarheid tot 12 maanden na productiedatum, op voorwaarde dat het wordt bewaard tussen +5°C en +25°C in de originele verpakking op een droge plaats, biedt deze polyurethaanlijm betrouwbare en snelle resultaten voor al je constructiebehoeften. Vertrouw op de kracht van Zwaluw PU-Constructiontix Super voor efficiënte en duurzame verlijming.

   Volume (product)

   310 ml

   Vlampunt

   171 °C

   EAN

   8711595013048

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H332: Schadelijk bij inademing

   H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P311: NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

   P342: Bij ademhalingssymptomen:

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is