usp1
usp2
usp3

Alabastine Superieure Muurvuller - Wit - 2,5L

-image
adviesprijs
31,00
28,49

Verwachte leverdatum

24-06-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Alabastine Superieure Muurvuller

   Alabastine Superieure Muurvuller is hier voordelig online verkrijgbaar. Deze muurvuller is zeer geschikt voor het vullen van muren en hout. Het is schroef-, boor- en spijkervast.

   Alabastine Superieure Muurvuller vult niet alleen kleine en grote gaten, maar ook scheuren en spleten. Het zorgt voor een spiegelglad eindresultaat.

   Waar kun je Alabastine Superieure Muurvuller voor gebruiken?

   Je kunt deze muurvuller gebruiken om scheuren, kleine en grote gaten in één keer te vullen. Het hecht uitstekend op vrijwel alle ondergronden, zoals steen, beton, stuc- en pleisterwerk, gips- en spaanplaten en polystyreen. Daarnaast is het ook geschikt voor alle houtsoorten. Dankzij de lichtgewichtformule is het ideaal voor verticale en plafondreparaties. Bovendien kun je het gebruiken voor het modelleren en repareren van sierlijsten en ornamenten. Het is toepasbaar zowel buiten als in vochtige ruimtes, mits goed afgewerkt met minimaal 2 verflagen of een volledig afgewerkte tegelwand. Let op: het is niet geschikt voor vochtige ondergronden, metaal, kunststof en PVC. Het is geschikt voor zowel binnen als buiten.

   Wat zijn de eigenschappen van Alabastine Superieure Muurvuller?

   Deze muurvuller zorgt direct voor een spiegelglad eindresultaat zonder te schuren. Dankzij de lichtgewichtformule kunnen grote gaten in één keer gevuld worden zonder uit te zakken. Het is schroef-, boor- en spijkervast. De maximale laagdikte is 5 cm en de maximale diepte is 10 cm. Het droogt in 2 uur tijd. Na ongeveer 2 uur (bij een temperatuur van 20 °C) is het overschilderbaar, maar alleen met watergedragen verf. Als je het buiten of in vochtige ruimtes gebruikt, moet je direct na het drogen minimaal 2 keer overschilderen of afwerken met een waterdicht tegelsysteem. De kleur van de muurvuller is wit.

   Hoe ga je te werk met Alabastine Superieure Muurvuller?

   Verwijder eerst loszittende delen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is. Roer het product goed door voor gebruik. Je kunt het product direct uit de emmer verwerken. Druk het stevig in de beschadiging met een plamuurmes. Voor gaten dieper dan 5 cm, vul je deze in meerdere lagen met voldoende droogtijd tussen de lagen. Voor een superglad resultaat kun je het afwerken met een vochtig plamuurmes. Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met warm water. Bewaar en gebruik het product niet bij een temperatuur lager dan 5 °C.

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Uitgehard na

   2 h

   Overschilderbaar na

   12 h

   Verwerkingsmethode

   Plamuurmes

   EAN

   8710839111502

   Artikelnummer

   226526

   Volume

   2500 ml

   Gewicht

   1.59 kg

   Breedte

   21.5 cm

   Lengte

   20 cm

   Hoogte

   13.7 cm

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P338: NA (mogelijke) blootstelling: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

   P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water

   P351: NA (mogelijke) blootstelling: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten

   P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P337: Bij aanhoudende oogirritatie:

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.