usp1
usp2
usp3

Finess Douglas olie - Kleurloos - 2,5L

Finess Douglas olie - Kleurloos - 2,5L
Finess Douglas olie - Kleurloos - 2,5L
Finess Douglas olie - Kleurloos - 2,5L
Finess Douglas olie - Kleurloos - 2,5L
Finess Douglas olie - Kleurloos - 2,5L
Finess Douglas olie - Kleurloos - 2,5L
Top deal

19.95

adviesprijs

50.00

33.95

adviesprijs
50,00
33,95

Verwachte leverdatum

17-04-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Profiteer nu van de korting, OP is OP.
   Profiteer nu van de korting, OP is OP.

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Breedte (Product)

   168 mm

   Kleurnaam

   Transparant

   Gebruik

   Buiten

   Gewicht (Product)

   2.25 kg

   Volume (product)

   2.5 l

   Rendement per liter

   10 l/hour

   Vlampunt

   63 °C

   Hoogte (Product)

   168 mm

   Lengte (Product)

   158 mm

   Verwerkingsmethode

   Kwast

   Toepassing op

   Hout

   Buitenduurzaamheid

   3 tot 5 jaar

   Glansgraad

   Zijdeglans

   EAN

   8711429479897

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

   P333: NA (mogelijke) blootstelling: Bij huidirritatie of uitslag

   P302: BIJ CONTACT MET DE HUID: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P352: NA (mogelijke) blootstelling: Met veel water en zeep wassen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.