usp1
usp2
usp3

Finess Terras- en vlonderolie - Kleurloos - 750ml

Finess Terras- en vlonderolie - Kleurloos - 750ml
Finess Terras- en vlonderolie - Kleurloos - 750ml
Finess Terras- en vlonderolie - Kleurloos - 750ml
Finess Terras- en vlonderolie - Kleurloos - 750ml
Finess Terras- en vlonderolie - Kleurloos - 750ml
Finess Terras- en vlonderolie - Kleurloos - 750ml

adviesprijs

18.00

11.69

adviesprijs

50.00

34.89

adviesprijs
18,00
11,69

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Kleurnaam

   Transparant

   Gewicht (Product)

   0.675 kg

   Gebruik

   Buiten

   Vlampunt

   63 °C

   Verwerkingsmethode

   Doek, Kwast

   Breedte (Product)

   108 mm

   Rendement per liter

   9 l/hour

   Lengte (Product)

   120 mm

   Toepassing op

   Hout

   Buitenduurzaamheid

   3 tot 5 jaar

   Hoogte (Product)

   108 mm

   Volume (product)

   0.75 l

   EAN

   8711429136981

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

   P333: NA (mogelijke) blootstelling: Bij huidirritatie of uitslag

   P302: BIJ CONTACT MET DE HUID: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

   P273: Voorkom lozing in het milieu

   P352: NA (mogelijke) blootstelling: Met veel water en zeep wassen

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.