Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 3020 verkeersrood - 0,75L

placeholder-product-media-alt-text-not-set
41,09
39,79

Verwachte leverdatum

05-03-2024

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Verkeersrood RAL 3020

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Verkeersrood RAL 3020 is een dekkende verf voor metaal, geschikt voor zowel geroest als ongeroest metaal. De verf is verkrijgbaar in hoogglans en biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting. Het is eenvoudig aan te brengen met een kwast of verfroller.

   Voor het aanbrengen van de verf zijn ideale omstandigheden een temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 10 en 35°C en een relatieve luchtvochtigheid onder 85%. Zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van olie, vet en andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk (stoom) reiniging met geschikte middelen.

   Breng de aanbevolen grondlaag Rust-Oleum CombiPrimer anti-roest aan en schuur eventuele intacte, oude verflagen voor een goede hechting. Tijdens het aanbrengen van de coatings moet het oppervlak schoon en droog zijn.

   Voor het aanbrengen van Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Verkeersrood RAL 3020 kun je een kwast, roller of verfspuit gebruiken. Als je een HVLP toestel gebruikt, verdun de verf dan met 10 tot 25% Rust-Oleum verdunner 7302. Als je met een kwast of roller werkt, kun je de verf maximaal 10% verdunnen met Rust-Oleum verdunner 7302. Gebruik een kwast van paardenhaar of een roller van 2K Anza of Paintura.

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Kleur RAL-nummer

   RAL 3020

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Kleefvrij na

   3 h

   Volume (product)

   0.75 l

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743012419

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is