Rust-Oleum Combicolor Hoogglans Zinkvrij - RAL 3000 helderrood - 0,75L

placeholder-product-media-alt-text-not-set
Outlet
29,89
28,39

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Meer weten of benieuwd naar de actievoorwaarden? Bekijk alle informatie en de voorwaarden van onze promoties op de actiepagina in het menu.
   Meer weten of benieuwd naar de actievoorwaarden? Bekijk alle informatie en de voorwaarden van onze promoties op de actiepagina in het menu.
   Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 3000

   Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 3000 is een hoogwaardige verf die corrosie tegengaat. Deze op waterbasis verf is milieuvriendelijk en veilig voor de gebruiker, zonder zink, chromaat of lood. Het kan worden aangebracht op blanke, handontroeste of met Rust-Oleum CombiColor Aqua Primer gegronde staaloppervlakken.

   De verf biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting en kan tot maximaal 10% worden verdund met CombiColor® verdunner 7301. Het heeft een levensduur van 12 jaar en een aanbevolen laagdikte van 100 µm.

   Het verbruik is ongeveer 10 m² per liter bij 45 µm droog. Het kan worden aangebracht met een kwast, roller of verfspuit. Voor verdunning en applicatie zijn specifieke instructies beschikbaar.

   Voor het aanbrengen van de verf is het belangrijk om de ondergrond goed voor te behandelen. Dit omvat het verwijderen van olie, vet en andere verontreinigingen, evenals het verwijderen van roestkorsten, losse roest, losse walshuid en loszittende verflagen. Gegalvaniseerde, zink en aluminium oppervlakken moeten worden gegrond met Rust-Oleum CombiColor Primer Zinkvrij.

   Met Rust-Oleum CombiColor Zinkvrij Hoogglans RAL 3000 bescherm je niet alleen metaal, maar ook de planeet.

   Kleur RAL-nummer

   RAL 3000

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Kleefvrij na

   3 h

   Volume (product)

   0.75 l

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   5413436064785

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is