usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Hard Hat Topcoat spray - gitzwart - 0,5L

★★★★★

5.0 / 5

1 review

-image
adviesprijs
28,00
18,95

Verwachte leverdatum

26-06-2024

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Let op! De afbeelding kan afwijken van het product.

   Hard Hat® Aerosol Deklagen 2100 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars. Leverbaar in 45 RAL-kleuren

   RUST-OLEUM Deklagen 2100 worden aangebracht over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182
   Grondlagen of zorgvuldig voorbehandelde, geschilderde oppervlakken. RUST-OLEUM Deklagen 2100 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUSTOLEUM Deklagen 2100 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheiden toepassing binnen.

   Kleurnaam

   Gitzwart

   Kleurdekking

   Dekkend

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   48 h

   Rendement per liter

   2.5 m²/l

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9005

   Uitgehard na

   7 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   Kleefvrij na

   15 m

   EAN

   8715743006128

   Artikelnummer

   216039

   Volume

   0.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   1x Rust-Oleum 2100 Lak

  Reviews

  5.0 / 5

  ★★★★★

  1 review

  • 5 sterren

  • 4 sterren

  • 3 sterren

  • 2 sterren

  • 1 ster