usp1
usp2
usp3

Rust-Oleum Hard Hat Topcoat Spray - Lichtgrijs - 0,5L

★★★★★

5.0 / 5

1 review

Rust-Oleum Hard Hat Topcoat Spray - Lichtgrijs - 0,5L

Uitvoering

32,49

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Let op! De afbeelding kan afwijken van het product.

   Hard Hat® Aerosol Deklagen 2100 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars. Leverbaar in 45 RAL-kleuren

   RUST-OLEUM Deklagen 2100 worden aangebracht over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182
   Grondlagen of zorgvuldig voorbehandelde, geschilderde oppervlakken. RUST-OLEUM Deklagen 2100 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUSTOLEUM Deklagen 2100 worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheiden toepassing binnen.

   Kleurdekking

   Dekkend

   Kleur RAL-nummer

   RAL 7035

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Overschilderbaar na

   48 h

   Volume (product)

   0.5 l

   Rendement per liter

   2.5 m²/l

   Vlampunt

   -40 °C

   Uitgehard na

   7 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Kleurnaam

   Licht Grijs

   Verwerkingsmethode

   Spuitbus

   Kleefvrij na

   15 m

   EAN

   8715743006135

   Signaalwoord

   Gevaar

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H222+H229: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

   H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

   H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten

   P280: Beschermende kledij dragen

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

   P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   1x Rust-Oleum 2100 Lak

  Reviews

  5.0 / 5

  ★★★★★

  1 review

  • 5 sterren

  • 4 sterren

  • 3 sterren

  • 2 sterren

  • 1 ster