usp1
usp2
usp3

SPS Satin Pu-A Lak Spray - op kleur gemengd - 2,5L

-image

Kleurnaam

RAL 9010

Volume

adviesprijs
68,00
59,89

Direct Leverbaar

  trusted mark-image

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

  Verf die speciaal voor jou op kleur is gemaakt, kan niet worden geretourneerd.

   Hoofd kleur

   Mengverf

   Kleurnaam

   Op kleur gemengd

   Kleurdekking

   Dekkend

   Gebruik

   Binnen

   Verwerkingsmethode

   Verfspuit

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9010

   Toepassing op

   Voorbehandelde metalen ondergronden, Hout, Voorbehandeld kunststof

   Rendement per liter

   6 m²/l

   Overschilderbaar na

   6 h

   Glansgraad

   Zijdeglans

   EAN

   8711429291277

   Artikelnummer

   343031

   Gewicht

   2.95 kg

   Volume

   2.5 l

   Veiligheidsaanwijzingen

   Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

   H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H311: Giftig bij contact met de huid

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels

   H331: Giftig bij inademing

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Aanbevolen combinaties

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.