Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 6005 mosgroen - 0,75L

placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
placeholder-product-media-alt-text-not-set
30,78

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Mosgroen RAL 6005

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans is een dekkende verf voor metaal, geschikt voor geroest en ongeroest metaal, verkrijgbaar in hoogglans afwerking. Voor optimaal resultaat op geroest staal, gebruik Rust-Oleum CombiPrimer anti-roest. Voor gegalvaniseerd, zink en aluminium, grond met Rust-Oleum CombiPrimer Hechtlaag 3302.

   Deze verf biedt bescherming tegen corrosie bij matige industriebelasting, is duurzaam en eenvoudig aan te brengen met kwast of verfroller. Lood en chromaat-vrij, met roestwerende pigmenten voor extra bescherming. Voor hogere bescherming, kijk naar Rust-Oleum 7500 of Rust-Oleum Noxyde.

   Rust-Oleum CombiColor Hoogglans Mosgroen RAL 6005 dekt ongeveer 10.3 m² per liter bij een droogte van 55 µm. Voor optimale applicatie, temperatuur tussen 10-35°C, luchtvochtigheid onder 85%, ondergrondtemperatuur minstens 3°C boven dauwpunt. Verwijder olie, vet en verontreinigingen voor goede hechting. Breng aan met aanbevolen grondlaag en verdun indien nodig.

   Voor aanbrengen met verfspuit, verdun met Rust-Oleum verdunner 7302 en houd spuitopening tussen 1.0-1.5 mm en spuitdruk tussen 2-4 bar. Voor kwast of roller, maximaal 10% verdunnen met Rust-Oleum verdunner 7302. Gebruik een kwast van paardenhaar of een roller van 2K Anza of Paintura.

   Kleur RAL-nummer

   RAL 6005

   Verfsoort

   Terpentinebasis (Alkyd)

   Verwerkingsmethode

   Roller, Kwast

   Gebruik

   Binnen, Buiten

   Vlampunt

   40 °C

   Uitgehard na

   14 d

   Glansgraad

   Hoogglans

   Toepassing op

   Metaal

   Rendement per liter

   10.3 m²/l

   Kleefvrij na

   3 h

   Volume (product)

   0.75 l

   Overschilderbaar na

   24 h

   EAN

   8715743012310

   Signaalwoord

   Waarschuwing

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

   H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

   H226: Ontvlambare vloeistof en damp

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

   P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

   P235: Koel bewaren

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

   P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

   EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.

  Leer Fixami beter kennen

  Sinds 2007 combineren we professioneel gereedschap met advies op maat. Bij ons staat alles in het teken van beter maken.

  Meer over ons
  • Tools van topkwaliteit

  • Specialist in online

  • Altijd persoonlijk advies

  • Wat je project ook is