usp1
usp2
usp3

SPS Multimat Muurverf - RAL 9010 - 10L

★★★★★

5.0 / 5

1 review

SPS Multimat Muurverf - RAL 9010 - 10L
SPS Multimat Muurverf - RAL 9010 - 10L
SPS Multimat Muurverf - RAL 9010 - 10L
SPS Multimat Muurverf - RAL 9010 - 10L
SPS Multimat Muurverf - RAL 9010 - 10L

Uitvoering

adviesprijs
104,00
102,95

Direct Leverbaar

  trusted mark

  Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

  Productinformatie

   Productlijn

   Multimat

   Kleurnaam

   RAL 9010

   Verwerkingsmethode

   Roller, Verfspuit, Kwast

   Vlampunt

   Geen

   Gebruik

   Binnen

   Glansgraad

   Extra mat

   Toepassing op

   Cement en pleisterwerk, Beton, Baksteen, Gipsplaat, Bestaande verflagen

   Volume (product)

   10 l

   Verfsoort

   Waterbasis (acryl)

   Kleur RAL-nummer

   RAL 9010

   Overschilderbaar na

   4 h

   Gewicht (Product)

   14.9 kg

   Schrobvastheidsklasse

   1

   Rendement per liter

   8 m²/l

   EAN

   8711429653747

   Signaalwoord

   Geen

   Waarschuwingen (H-zinnen)

   H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen

   H302: Schadelijk bij inslikken

   H315: Veroorzaakt huidirritatie

   H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

   H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

   Waarschuwingen (P-zinnen)

   P280: Beschermende kledij dragen

   P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

   P102: Buiten het bereik van kinderen houden

   P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

   Waarschuwingen (EUH-zinnen)

   EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

   EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

  Reviews

  5.0 / 5

  ★★★★★

  1 review

  • 5 sterren

  • 4 sterren

  • 3 sterren

  • 2 sterren

  • 1 ster