Rust-Oleum 9700 Coldmax Rapid - RAL 7016 antracietgrijs - 1,75L

-image
Outlet
adviesprijs
142,00
55,59

Direct Leverbaar

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

  Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
  Beter Pakken, want dit is je laatste kans. In onze outlet pak je de beste producten voor de scherpste prijs.
  Sneldrogende UV-bestendige vloercoating voor koude temperaturen,zware belasting.
  Kan gebruikt worden op galerij- en balkonvloeren, laadplatforms, showrooms en magazijnen. Het product geeft een uitstekende bescherming tegen UV-straling, chemicaliën en belasting door voertuigen. Op poreuze ondergronden kan dit product direct zonder speciale primer aangebracht worden.

  Kleurdekking

  Dekkend

  Overschilderbaar na

  72 h

  Verwerkingsmethode

  Roller, Kwast

  Gebruik

  Binnen, Buiten

  Toepassing op

  Vloeren

  Rendement per liter

  10 m²/l

  Hoofd kleur

  Grijs

  Kleefvrij na

  16 h

  Glansgraad

  Hoogglans

  Kleur RAL-nummer

  RAL 7016

  Kleurnaam

  Antracietgrijs

  Uitgehard na

  5 d

  EAN

  5413436007904

  Artikelnummer

  396206

  Volume

  1.75 l

  Veiligheidsaanwijzingen

  Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H302+H312+H332: Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing

  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

  H226: Ontvlambare vloeistof en damp

  H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P284: Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen

  P280: Beschermende kledij dragen

  P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

  P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

  P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

  P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

  P333: NA (mogelijke) blootstelling: Bij huidirritatie of uitslag

  P302: BIJ CONTACT MET DE HUID: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen

  P273: Voorkom lozing in het milieu

  P352: NA (mogelijke) blootstelling: Met veel water en zeep wassen

  P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

  P235: Koel bewaren

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  EUH204: Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

Reviews

Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.