Rust-Oleum CombiColor Multi-Surface Gloss - op kleur gemengd - 2,5L

-image

Volume

1 l

Kleurnaam

adviesprijs
108,00
71,19

Direct Leverbaar

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

  Hoofd kleur

  Mengverf

  Kleurnaam

  Op kleur gemengd

  Kleurdekking

  Dekkend

  Maximale temperatuur

  80 °C

  Verfsoort

  Terpentinebasis (Alkyd)

  Verwerkingsmethode

  Roller, Kwast

  Rendement per liter

  9 m²/l

  Gebruik

  Binnen, Buiten

  Uitgehard na

  14 d

  Toepassing op

  Plastic, Metaal, Hout

  Glansgraad

  Hoogglans

  Overschilderbaar na

  24 h

  EAN

  5413436016494

  Artikelnummer

  361714

  Volume

  2.5 l

  Veiligheidsaanwijzingen

  Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H226: Ontvlambare vloeistof en damp

  H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

  P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

  EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

Reviews

Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.