Sikkens Alpha Topcoat - op kleur gemengd - 10L

★★★★★

5.0 / 5

1 review

-image

Volume

5 l

Kleurnaam

295,31

Direct Leverbaar

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

  Hoofd kleur

  Mengverf

  Kleurnaam

  Op kleur gemengd

  Kleurdekking

  Dekkend

  Verwerkingsmethode

  Verfroller, Verfspuit, Kwast

  Gebruik

  Buiten

  Verfsoort

  Waterbasis (acryl)

  Rendement per liter

  4 m²/l

  Toepassing op

  Steen

  Buitenduurzaamheid

  10 jaar of meer

  Glansgraad

  Zijdeglans

  Overschilderbaar na

  16 h

  EAN

  8711115338828

  Artikelnummer

  353767

  Volume

  10 l

  Veiligheidsaanwijzingen

  Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P280: Beschermende kledij dragen

  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

  P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

  P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

  P273: Voorkom lozing in het milieu

  P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

  P102: Buiten het bereik van kinderen houden

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

Reviews

5.0 / 5

★★★★★

1 review

 • 5 sterren

 • 4 sterren

 • 3 sterren

 • 2 sterren

 • 1 ster