Sikkens Alphacoat - op kleur gemengd - 10L

-image
201,24

Direct Leverbaar

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

  Hoofd kleur

  Mengverf

  Kleurnaam

  Op kleur gemengd

  Kleurdekking

  Dekkend

  Verwerkingsmethode

  Verfroller, Kwast

  Glansgraad

  Mat

  Gebruik

  Buiten

  Verfsoort

  Waterbasis (acryl)

  Toepassing op

  Steen

  Overschilderbaar na

  16 h

  Buitenduurzaamheid

  6 tot 8 jaar

  Rendement per liter

  5 m²/l

  EAN

  8711115235912

  Artikelnummer

  353627

  Volume

  10 l

  Veiligheidsaanwijzingen

  Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P280: Beschermende kledij dragen

  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

  P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

  P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

  P273: Voorkom lozing in het milieu

  P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

  P102: Buiten het bereik van kinderen houden

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

Reviews

Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.