Trimetal Globacryl Murflex - op kleur gemengd - 10L

-image
317,69

Verwachte leverdatum

26-07-2024

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

Verf die speciaal voor jou op kleur is gemaakt, kan niet worden geretourneerd.

  Globacryl Murflex is een zeer elastische, haarscheuroverbruggende, vochtregulerende, watergedragen, zijdeglanzende en weinig vuilaanhangende muurcoating op basis van een acrylaatcopolymeer bindmiddel.

  Globacryl Murflex wordt buiten toegepast op steenachtige ondergronden. Doordat het product in dikke lagen kan worden aangebracht is het bij uitstek geschikt voor het afwerken van gevels die ongeschikt zijn voor afwerking met een standaard hoogvullend muurverfsysteem.

  Wat zijn de beste eigenschappen van Globacryl Murflex?
  Sterk elastisch en scheuroverbruggende muurverf.
  Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.
  Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid.
  Hoge weerstand tegen CO², weersinvloeden en veroudering.

  Hoofdkleur

  Mengverf

  Kleurnaam

  Op kleur gemengd

  Kleurdekking

  Dekkend

  Verwerkingsmethode

  Roller, Kwast

  Gebruik

  Buiten

  Verfsoort

  Waterbasis (acryl)

  Toepassing op

  Gevels, Steen

  Rendement per liter

  4 m²/l

  Glansgraad

  Zijdeglans

  Overschilderbaar na

  24 h

  EAN

  5410491166812

  Artikelnummer

  353194

  Volume

  10 l

  Veiligheidsaanwijzingen

  Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P280: Beschermende kledij dragen

  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

  P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

  P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

  P273: Voorkom lozing in het milieu

  P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

  P102: Buiten het bereik van kinderen houden

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

Reviews

Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.