Wijzonol Grond- en aflak in één - 9226 Koningsblauw - 0,75L

-image
adviesprijs
50,00
36,82

Direct Leverbaar

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

Let op, afbeelding wijkt af!

  Verfsoort

  Terpentinebasis (Alkyd)

  Verwerkingsmethode

  Roller, Kwast

  Kleurnaam

  Koningsblauw

  Hoofd kleur

  Blauw

  Overschilderbaar na

  18 h

  Gebruik

  Buiten

  Rendement per liter

  11 m²/l

  Kleur RAL-nummer

  RAL 9226

  Glansgraad

  Halfglans

  EAN

  8712952049786

  Artikelnummer

  344641

  Gewicht

  0.952 kg

  Hoogte

  11.9 cm

  Breedte

  9.9 cm

  Lengte

  9.9 cm

  Volume

  0.75 l

  Veiligheidsaanwijzingen

  Voorzorgsaanduiding, Gevarenaanduiding, Signaalwoord

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

  H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H302: Schadelijk bij inslikken

  H315: Veroorzaakt huidirritatie

  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

  H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel

  H226: Ontvlambare vloeistof en damp

  H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P280: Beschermende kledij dragen

  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

  P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

  P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

  P102: Buiten het bereik van kinderen houden

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

Reviews

Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.