Rust-Oleum Combicolor Hoogglans - RAL 6010 grasgroen - 0,75L

-image

Volume

Kleurnaam

DennengroenGentiaanblauwGitzwartHemels BlauwLichtblauwLicht GrijsLicht ivoorMuisgrijsVerkeersroodZilvergrijsZuiverwit
adviesprijs
53,00
33,59

Direct Leverbaar

 • Gratis verzending vanaf €50,-

 • Op werkdagen vóór 22.00u besteld = vandaag verzonden

 • Veilig & achteraf betalen

trusted mark-image

Fixami is Trusted Shops gecertificeerd

Productinformatie

  Kleur RAL-nummer

  RAL 6010

  Kleurdekking

  Dekkend

  Verfsoort

  Terpentinebasis (Alkyd)

  Verwerkingsmethode

  Roller, Kwast

  Gebruik

  Binnen, Buiten

  Uitgehard na

  14 d

  Glansgraad

  Hoogglans

  Toepassing op

  Metaal

  Hoofd kleur

  Groen

  Rendement per liter

  10.3 m²/l

  EAN

  8715743012280

  Artikelnummer

  359735

  Volume

  0.75 l

  Veiligheidsaanwijzingen

  Gevarenaanduiding, Voorzorgsaanduiding, Signaalwoord

  Waarschuwingen (H-zinnen)

  H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  H335+H336: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H226: Ontvlambare vloeistof en damp

  Waarschuwingen (P-zinnen)

  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

  P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren

  P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

  P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken

  P235: Koel bewaren

  P102: Buiten het bereik van kinderen houden

  P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

  P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

  P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen

  Waarschuwingen (EUH-zinnen)

  EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

  EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

  EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken

Reviews

Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.